Convocatòria i bases reguladores de subvencions beques per transport escolar 2021-2022


Modalitats per accedir al tràmit

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les beques per al transport escolar de batxiller, graus formatius i educació especial amb escolarització obligatòria d'estudiants empadronats al terme de Sant Llorenç. 

Les persones físiques que compleixin els requisits següents:

 • Estar empadronat i residir al terme de Sant Llorenç des Cardassar.
 • Tenir una edat compresa entre els 16 i els 25 anys ambdós inclosos.
 • Estar matriculat i haver assistit regularment a les classes de Batxiller o mòduls professionals en el curs 2021-22.
 • No haver utilitzat (per motius justificats) el transport que l’Ajuntament posa a disposició dels alumnes de Batxiller i Graus Formatius empadronats al municipi.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, l’AEAT i la seguretat social i no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu els pares o tutors legals dels escolars

Des de la seva publicació al BOIB i fins el 30 de novembre de 2022

 • Sol·licitud amb el model normalitzat B400.9.03.06
 • Acreditació de la personalitat jurídica i dades personals de l’alumne (nom, NIF, adreça, telèfon) .
 • Annex IV degudament complimentat
 • Un certificat d’estar al corrent de les obligacions tributaries amb l’Agència tributària (l’AEAT) i amb la seguretat social.
 • Còpia de la matriculació al centre escolar i certificat acreditatiu d’haver assistit regularment a les classes de Batxiller, Graus Formatius o d’ educació especial en el curs 2021-2022.
 • Certificació bancària de les dades del compte corrent del pare o tutor on se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció que es pugui concedir.
 • Model normalitzat B400.9.03.07 de sol·licitud de pagament per transferència bancària o certificat de titularitat del compte bancari en el qual es sol·licita l'ingrés.

Tràmit gratuït. 

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 30 de novembre de 2022.

MODALITAT TELEMÀTICA:

A la Seu Electrònica de la Ajuntament de Sant Llorenç:

-Instància específica modalidad web amb certificat

A Sistema de Interconexió de Registres (SIR):

-Registre electrònic

 

MODALITAT PRESENCIAL:

 a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

 • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

 • Sa Coma

Delegació de sa Coma
Carrer Mare Selva,
07560 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més