Sol·licitud / justificació subvencions


Modalitats per accedir al tràmit

Regulació del procediment de justificació per part de les persones o entitats beneficiàries de subvencions, beques o ajuts.

Les persones fisiques i juridiques adjudicatàries d’una subvenció.

Abans de la finalització del plaç indicat a les bases de la convocatòria.

Tràmit gratuït. 

Es podrà interposar recurs contenciós administratiu.

El venciment del termini màxim (3 mesos) sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones/entitats interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la justificació de la subvenció.

MODALITAT TELEMÀTICA:

A la Seu Electrònica de la Ajuntament de Sant Llorenç:

Instància genèrica modalidad web amb certificat

Al Registre electrònic central (REC):

 

MODALITAT PRESENCIAL:

 a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

  • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

  • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

  • Sa Coma

Delegació de sa Coma
Carrer Mare Selva,
07560 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més