Sobre el registre electrònic

Registre general de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

El Registre General, és l'instrument que ha establert l'Administració per controlar el flux de comunicació entre l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s'ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets dels ciutadans i els de la mateixa Administració.
 

Canal electrònic (mitjançant internet)

Funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l'establerta per la Seu Electrònica.
Registra les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits o procediments telemàtics existents en el Catàleg de Procediments i els que es creïn en el futur, sempre que les normes d'aquests procediments així ho indiquin.

També es poden presentar les sol·licituds efectuades mitjançant el model o sistema electrònic d'instància genèrica.

Abans d'utilitzar la instància genèrica en línia cal:

  • Comprovar que no existeixi un tràmit específic al Catàleg de Procediments que permeti realitzar la mateixa gestió. En cas que realitzeu peticions mitjançant la instància genèrica els quals tinguin un tràmit específic en el Catàleg de Procediments, rebreu un correu electrònic indicant quin és el tràmit correcte que haureu de fer server per a fer efectiva la vostra sol·licitud. En aquest cas, la sol·licitud realitzada mitjançat instància genèrica no tindrà cap efecte.
  • Disposar d'un dels sistemes d'identificació digital acceptat per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (comprovar els sistemes d'identificació i requisits tècnològics).
  • En cas d'haver d'adjuntar documentació a la instància, consulteu les condicions que han de complir aquests documents digitals.

Un cop la instància s'ha enviat, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció, que deixarà constància del seu número d'assentament.

Quan per raon tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s'avisarà als usuaris des de la Seu Electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.
 

Canal presencial

Operatiu tots els dies de l'any que siguin hàbils al municipi de Sant Llorenç des Cardassar a les següents oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà:

  • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 / Fax 971 838 094

  • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 / Fax 971 838 004

  • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva,
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 / Fax 971 811 502

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més