Procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local mitjançant el procediment ordinari

Informació addicional

Data publicacio: Dijous, 18 de Juny del 2020

Data fi publicació: Dijous, 30 de Juny del 2022

Número expedient: 2020/931

Descarregar els documents adjunts:

Convocatòria i bases BOIB
18/06/2020
Convocatòria i bases modificades BOIB
06/07/2020
Convocatòria BOE
21/07/2020
Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses
25/09/2020
Anunci llista definitiva persones admeses i excloses
14/10/2020
Anunci llista exempts prova física
20/10/2020
Acta sessió primera i qualificacions prova física
22/10/2020
Anunci qualificacions prova aptitud física
22/10/2020
Anunci convocatòria prova coneixements tiputs test
22/10/2020
Acta preparació prova tipus test
10/11/2020
Acta sessió i qualificacions prova coneixements tipus test
12/11/2020
Anunci qualificacions prova de coneixements tipus test
12/11/2020
Plantilla correctora 1r exercici tipus test
12/11/2020
Plantilla correctora 2n exercici tipus test
12/11/2020
Anunci convocatòria prova de desenvolupament
12/11/2020
Anunci canvi hora prova de desenvolupament
27/11/2020
Acta sessió resolució al·legacions prova tipus test
01/12/2020
Acta rectificada sessió resolució al·legacions prova tipus test
01/12/2020
Anunci canvi data i hora prova de desenvolupament
01/12/2020
Plantilla correctora 1r exercici tipus test resoltes alegacions
01/12/2020
Plantilla correctora 2n exercici tipus test resoltes alegacions
01/12/2020
Acta sessió prova de desenvolupament
04/12/2020
Acta sessió Tribunal qualificador correcció i qualificacions prova de desenvolupament
18/12/2020
Anunci qualificacions prova de desenvolupament
18/12/2020
Anunci convocatòria deliberació al·legacions prova de desenvolupament
08/01/2021
Acta sessió revisió prova de desenvolupament
12/01/2021
Anunci qualificacions prova de desenvolupament després al·legacions
12/01/2021
Anunci convocatòria prova aptitud psicològica i de personalitat
14/01/2021
Acta sessió desenvolupament prova aptitud psicòlògica i de personalitat
22/01/2021
Anunci qualificacions prova aptitud psicològica i personalitat
26/01/2021
Acta sessió Tribunal Qualificador aprovació llista provisional persones aspirants que han superat oposició
10/02/2021
Anunci llista provisional persones aspirants que han superat oposició
10/02/2021
Acta sessió Tribunal Qualificador elaboració i elevació llista definitiva de persones aprovades
25/02/2021
Anunci Tribunal Qualificador llista definitiva de persones aprovades
25/02/2021
Anunci acord Junta de Govern aprovació llista definitiva de persones provades
25/02/2021
Anunci resolució de batlia nomenament de funcionaris en pràctiques
26/02/2021
Anunci BOIB Aprovació llista definitiva
04/03/2021
Anunci BOIB Nomenament funcionaris en pràctiques
04/03/2021

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més