Documents oficials

Darrers documents enviats
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de l'impost municipal sobre despeses sumptuàries
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de l'impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecánica
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns inmobles
2018-05-25
Ple 2017/10 de 30/11/2017
0000-00-00
2017/9 de 16/11/2017
0000-00-00
2017/8 de 21/09/2017
0000-00-00
Categories

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més