Documents oficials

Mostra Registres
Darrers documents enviats
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències i autoritzacions administratives d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al control posterior a l'inici de l'activitat de la ciutadania
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la canera municipal
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de retirada de vehicles i objectes feixucs o voluminosos de la via pública i de la seva custodia
2018-05-25
Ordenança reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a traves de les voravies i les reserves de la via publica per a aparcament exclusiu, prohibicó d'estacionament i carrega o descarrega de mercaderies de qualsevol classe
2018-05-25
Ordenança reguladora de la taxa per a l'ocupació del subsòl, sol i vol dels terrenys del domini públic local
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores o prestadores del servei de telefonia móvil
2018-05-25
Ordenança reguladora de la taxa per a l'ocupació dels terrenys d'us públic local amb taules, cadires i tribunes, amb finalitat lucrativa
2018-05-25
Ordenança fiscal que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic
2018-05-25
Categories

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més