Documents oficials

Mostra Registres
Darrers documents enviats
Ordenança reguladora de la protecció del medi ambient contra l'emissió de renous i vibracions
2018-05-28
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns inmobles
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecánica
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de l'impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de l'impost municipal sobre despeses sumptuàries
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida i gestió de fems
2018-05-25
Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel cementiri municipal
2018-05-25
Categories

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més