Sol·licitud d'accés a la informació de l'Arxiu Municipal

Descripció

Procediment per a la sol·licitud d’accés a la informació (continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport) de l’Arxiu Municipal de Sant Llorenç des Cardassar, i d’obtenció de reproduccions de documentació.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica, o una persona representant, degudament autoritzada.

Procediment i documentació a presentar

Cal fer la sol·licitud mitjançant instància genèrica a l’Ajuntament indicant, a més de les dades genèriques de la sol·licitud, la documentació concreta a la que es vol accedir o de la qual se’n vol una reproducció, amb el màxim d’informació possible referent a aquesta (ex: número d’expedient, emplaçament de l’activitat o obra sobre la que es vol la documentació, etc.), tot amb plena subjecció a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern així com a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Reproduccions de la documentació

En cas que es vulguin reproduccions de la documentació caldrà especificar-ho en la sol·licitud, i indicar la documentació concreta sobre la qual se’n vol còpia. El format preferent d’expedició de les reproduccions serà l’electrònic. En cas que es vulgui la documentació en un altre format diferent a l’electrònic, caldrà especificar-ho en la sol·licitud. Finalment, caldrà abonar les taxes establertes quan calgui. Es pot consultar l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per expedició de documents administratius en el BOIB núm. 6, 14/01/2014.

Límits i condicions d’accés

L’accés a la informació i l’obtenció de reproduccions podrà ser limitada (a través de dissociació de dades personals o concedint només accés parcial) en els casos que es recullen en els articles 14 a 16 de la Llei 19/2013. A més també es podrà fer quan aquesta es trobi en mal estat de conservació o pendent de tractament arxivístic.

Modalitats de presentació del tràmit

MODALITAT TELEMÀTICA:

A la Seu Electrònica de la Ajuntament de Sant Llorenç:

-Instància genèrica modalidad web amb certificat

A  Sistema de Interconexió de Registres (SIR):

-Registre electrònic

 

MODALITAT PRESENCIAL:

a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

  • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

  • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

  • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva, 
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

 

 

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més