Autorització d’ocupació de via pública amb taules, cadires, mercaderies, bicicletes, carretons i altres elements similars

Descripció

Amb aquest procediment s'iniciaran els tràmits per autoritzar la ocupació de la via amb taules, cadires, mercaderies, bicicletes, carretons i altres elements similars, com a complement a una activitat principal exercicida en un local de manera permanent, que disposi de corresponent llicència d'obertura.

D'acord amb el vigent reglament les autoritzacions es podran autoritzar per un màxim de quatre anys.

 

Documentació a presentar
  • Model sol.licitut d'ocupació de via pública amb taules i cadires.
  • Croquis en el que quedi reflectida la finca i la via pública on es pretén realitzar l’ocupació, concretant l’amplada del carrer, de la voravia o lloc de l’espai públicon es pretén la instal·lació, ubicant tots elsa ccessos a  habitatges o locals confrontants amb indicació de les seves dimensions, també s’ubicarà els elements de mobiliar iurbà i enjardinament existents i, en general, qualsevol altra dada que s’estimi d’interès per a concretar la zona d’ocupació
  • Proposta del mobiliari, incloent fotografies del mateix, acompanyant fitxa tècnica de qualitat i durabilitat
Modalitats de presentació del tràmit

MODALITAT TELEMÀTICA:

A la Seu Electrònica de la Ajuntament de Sant Llorenç:

- Formulari específic de sol·licitud d'OVP

A Sistema de Interconexió de Registres (SIR):

-Registre electrònic

 

MODALITAT PRESENCIAL:

 a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

  • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

  • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

  • Sa Coma

Delegació de sa Coma
Carrer Mare Selva,
07560 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més