Declaració de transmissió de domini. Plusvàlua i/o canvi de persona titular d’impostos i taxes

Descripció

Liquidació de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, l'actualització de la base de dades municipal i cadastral, si escau.

 

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica i les entitats, o el seu representant, degudament autoritzat.

Quan cal sol·licitar-ho

En referència a la plusvàlua municipal, en el termini d'un mes des de la data de la transmissió o de sis mesos en el cas d'herències.

Pel canvi de titular cadastral el termini per efectuar la declaració és de dos mesos.

Independentment dels terminis legals abans indicats, es procedirà a efectuar les modificacions oportunes de titularitat en quasevol moment en que es sol·liciti.

Documentació a presentar
  • Sol·licitud específica que podeu trobar a l'opció de Modalitat presencial en aquest tràmit
  • Document objecte de la transmissió (escriptura, sentència judicial, contracte privat, nota registral o altres...)
Recursos
  • Recurs potestatiu de reposició (terminid'interposició: un mes)
  • Recurs Contenciós Administratiu (terminid'interposició: dos mesos)
Modalitats de presentació del tràmit

MODALITAT TELEMÀTICA:

A la Seu Electrònica de la Ajuntament de Sant Llorenç:

- Formulari específic de declaració de transmissió de domini

A Sistema de Interconexió de Registres (SIR):

-Registre electrònic

 

MODALITAT PRESENCIAL:

 a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

  • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

  • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

  • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva, 
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

 

 

 

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més