Preguntes freqüents

 • signatura electrònica

  Serveix per a signar electrònicament un document. És la manera de signar els documents electrònics.

  que és?

  La signatura electrònica és una acció voluntària i identificadora del signant. Qui signa un document certifica que n'és l'autor i que n'aprova el contingut.

  Per poder signar electrònicament és necessari disposar d'un certificat digital. La relació entre certificat digital i signatura electrònica és semblant a la que hi ha entre un DNI i el fet de signar a mà cada vegada que es necessita.

  que permet?

  Permet signar electrònicament sol·licituds i altres documents garantint la identitat del seu autor i la integritat del seu contingut. Sempre es podrà comprovar que el document signat no ha estat modificat posteriorment a la signatura del mateix.

  com es pot obtenir?

  Per poder signar documents electrònicament cal disposar d'un certificat digital que s'ha de sol·licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda, que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol·licitant, emetrà el certificat.

  la signatura electrònica a la seu electrònica de l'ajuntament de sant llorenç des cardassar

  La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar permet als ciutadans signar electrònicament les sol·licituds i altres documents adjuntats en els tràmits que així ho requereixin.

  És important no signar cada documents individualment; s'ha de signar el conjunt de documents annexat utilitzant l'opció que el propi portal ofereix.

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més